W inwestycjach infrastrukturalnych rola zamawiającego i generalnego wykonawcy jest niepodważalna. Bez stabilnej pozycji każdego z nich nie jest możliwa skuteczna i sprawna realizacja publicznego kontraktu. W publicznym dyskursie związanym z inwestycjami infrastrukturalnymi często pomija się jednak rolę projektantów i inżynierów. Ich wkład w realizację zamówień jest równie istotny – każda inwestycja wymaga solidnie przygotowanego projektu.

 

Kongres Projektantów i Inżynierów, prestiżowe branżowe wydarzenie, jest odpowiedzią na palące wyzwania, które stoją przed polskim rynkiem inwestycji infrastrukturalnych. Organizatorem Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal „Rynek Infrastruktury”, a partnerem merytorycznym Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Główne tematy kongresu:

Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach

Cyfryzacja procesu

Badania geologiczne

Energetyka jądrowa

Partnerzy:

Organizatorzy:

Agenda:

8:00

Rejestracja uczestników

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:15

Wystąpienie otwierające

 • Przedstawiciel, Ministerstwo Infrastruktury*

9:30

Wystąpienie otwierające

 • Anna Oleksiewicz, Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Marek Rytlewski, Przewodniczący Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

9:45

DEBATA OTWARCIA: Nowa „stara” rzeczywistość. Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach

 • Kiedy inwestycje ruszą pełną parą? Energetyka jądrowa, CPK, drogi, koleje
 • Długofalowe planowanie rozwoju budownictwa w kontekście stabilizacji branży.
 • Środki unijne i krajowe na inwestycje. jak zapewnić stabilność finansowania?
 • Dialog ze środowiskiem
 • Potencjał rynku projektowego i nadzorów
 • Sesja pytań uczestników Kongresu

Paneliści:

 •  

Moderator:

11:10

Przerwa kawowa

11:30

Wystąpienie partnera

 •  

11:45

DEBATA STRATEGICZNA: (R)ewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

 • Przetarg na usługę intelektualną: cena a jakość w warunkach przetargu, dialog techniczny
 • Dobre praktyki w kształtowania warunków umownych w usługach intelektualnych
 • Czy dobra współpraca stron może zastąpić idealną umowę lub „naprawić” złą umowę?
 • Sesja pytań uczestników Kongresu

Paneliści:

 •  

Moderator:

13:00

Przerwa techniczna / lunch

Wybierz sesję równoległą aby zobaczyć szczegółową agendę:

13:40

Wystąpienie partnera

13:55

DEBATA: Cyfryzacja procesu. Jak to działa w Polsce, a jak w innych państwach?

 • Stan obecny cyfryzacji procesu inwestycyjnego w Polsce
 • Znaczenie cyfryzacji w procesie budowlanym. Jakie korzyści mogą wynikać z cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie?
 • Jak cyfryzacja może wspierać innowacje w sektorze budownictwa i zwiększać konkurencyjność firm budowlanych?
 • Doświadczenia innych krajów
 • Wykorzystanie nowych technologii w budownictwie
 • Współpraca sektora publicznego i prywatnego

Paneliści:

 •  

Moderator:

15:00

Wystąpienie partnera

15:15

DEBATA: Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne?

 • Badania podłoża gruntowego: przepisy, bezpieczeństwo a koszty i jakość dokumentacji
 • Nadzór zewnętrzny w badaniach geologicznych
 • Ryzyko inwestycyjne
 • Właściwe kryteria w wyborze wykonawcy badań geologicznych

Paneliści:

 •  

Moderator:

16:20

Zakończenie Kongresu w sesji I

 

13:40

Wystąpienie partnera

13:55

DEBATA: Energetyka jądrowa: rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni

 • Potencjał projektu jądrowego dla polskiego rynku dostawców
 • Jak przygotować firmę do udziału w projekcie jądrowym?
 • Jak zapewnić odpowiednie kadry do realizacji projektu?
 • Co wyróżnia projektowanie i nadzór w inwestycjach jądrowych?

Paneliści:

 •  

Moderator:

15:00

Wystąpienie partnera

15:15

DEBATA: Jak kształcić i pozyskiwać nową kadrę projektową i inżynieryjną?

 • Nieadekwatność zarobków w branży względem odpowiedzialności i wpływ tego zjawiska na rozwój sektora usług intelektualnych
 • Motywacja i zainteresowanie zawodem
 • Konkurencyjność na rynku pracy: branża budowlana i inżynieryjna wobec innych sektorów gospodarki
 • Rola instytucji rządowych i organizacji branżowych

Paneliści:

 •  

Moderator:

16:20

Zakończenie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

20:00-23:59

Bankiet (wyłącznie za zaproszeniem)

 

Prelegenci

Uczestnictwo

PAKIET STANDARD

0 PLN

Uczestnictwo

Wymagana akredytacja
Udział w konferencji
Welcome Pack
Dostęp do stoisk targowych
Dostęp do prezentacji

* cena netto

O wydarzeniu:

Poprzednia edycja

W zeszłorocznej edycji wzięło udział 35 prelegentów, a partnerami kongresu zostało aż ponad 30 przedsiębiorstw – biur projektowych, kancelarii prawnych, firm budowlanych czy dostawców technologii. Podczas Kongresu poruszyliśmy takie zagadnienia, jak wyzwania związane z warunkami przetargowymi dla inżyniera i projektanta, BIM, innowacyjne rozwiązania, finansowanie i plany inwestycyjne, dostępność zasobów rynku projektantów i inżynierów czy relacje między wykonawcą a inżynierem i projektantem.

+
Wyświetleń łącznie
Łączny czas oglądania w minutach
+
Liczba uczestników w formie stacjonarnej
+
Liczba odbiorców online w czasie rzeczywistym

Kontakt

Rejestracja:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Miejsce wydarzenia:

 Centrum Nauki Kopernik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 50 0m

Adres:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Organizatorzy

Obserwuj nas

Zapisz się do newslettera TOR konferencje

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby