W inwestycjach infrastrukturalnych rola zamawiającego i generalnego wykonawcy jest niepodważalna. Bez stabilnej pozycji każdego z nich nie jest możliwa skuteczna i sprawna realizacja publicznego kontraktu. W publicznym dyskursie związanym z inwestycjami infrastrukturalnymi często pomija się jednak rolę projektantów i inżynierów. Ich wkład w realizację zamówień jest równie istotny – każda inwestycja wymaga solidnie przygotowanego projektu.

Kongres Projektantów i Inżynierów, prestiżowe branżowe wydarzenie, jest odpowiedzią na palące wyzwania, które stoją przed polskim rynkiem inwestycji infrastrukturalnych. Organizatorami Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR, portal „Rynek Infrastruktury” i Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Główne tematy kongresu:

Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach

Cyfryzacja procesu

Badania geologiczne

Energetyka jądrowa

Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Platynowy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner Brązowy:

Partner:

Partner Ubezpieczeniowy:

Patronat Honorowy:

Patronat Medialny:

Członkowie Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Agenda

8:00 

Rejestracja uczestników 

9:00 

Otwarcie Kongresu 

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

9:15 

Wystąpienie otwierające 

 • Dariusz Klimczak, Minister, Ministerstwo Infrastruktury 

9:30 

Wystąpienie otwierające 

 • Anna Oleksiewicz, Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów 
 • Marek Rytlewski, Przewodniczący Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów 

9:45 

DEBATA OTWARCIA: Nowa „stara” rzeczywistość. Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach 

 • Kiedy inwestycje ruszą pełną parą? Energetyka jądrowa, CPK, drogi, koleje – plany zamawiających publicznych a oczekiwania środowiska; długofalowe planowanie rozwoju budownictwa w kontekście stabilizacji branży 
 • Finansowanie inwestycji – środki unijne i krajowe; jak zapewnić stabilność finansowania? Wzrost kosztów realizacji inwestycji; waloryzacja kontraktów. 
 • Dialog ze środowiskiem – jak rozmawiać efektywnie, a nie tylko efektownie 
 • Potencjał rynku projektowego i nadzorów – czy potencjał rynku jest wystarczający? Jak go wzmacniać i rozwijać? Jaka jest rola projektanta i inżyniera w nowej „starej” rzeczywistości inwestycyjnej 
 • Sesja pytań uczestników Kongresu 

Paneliści: 

 • Paweł Grad, Prezes zarządu, MGGP 
 • Jarosław Jerzykowski, Radca prawny & wspólnik zarządzający, Jerzykowski i Wspólnicy 
 • Tomasz Kwieciński, Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Maciej Lasek, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Piotr Mechecki, Dyrektor Pionu Infrastruktury Towarzyszącej, Polskie Elektrownie Jądrowe 
 • Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury 
 • Tomasz Siwowski, Prezes, Promost Consulting 
 • Piotr Wyborski, Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe 

Moderator: Marek Rytlewski, Prezes zarządu, Transprojekt Gdański 

11:15 

Przerwa kawowa 

11:35 

Wystąpienie partnera: Ubezpieczenia projektantów i inżynierów kontraktu w branży kolejowej i drogowej: aktualne informacje z rynku, oczekiwania zamawiających oraz racjonalizacja kosztów ubezpieczeń 

 • Rafał Sobczak, Dyrektor, Biuro Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano Montażowych, Mentor 

11:50 

DEBATA STRATEGICZNA: (R)ewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej 

 • Przetarg na usługę intelektualną – dlaczego w przypadku projektanta i inżyniera cena powinna mieć wtórne znaczenie; jak kształtować warunki przetargu, aby uzyskać jakoś usługi; dialog techniczny i jego znaczenie w procesie wyboru wykonawcy 
 • Waloryzacja „starych” umów na usługi intelektualne – dlaczego wciąż brakuje systemowych rozwiązań? 
 • Idealna umowa – dobre praktyki w kształtowania warunków umownych w usługach intelektualnych 
 • Zaufanie i współpraca – czy dobra współpraca stron może zastąpić idealną umowę lub „naprawić” złą umowę? 
 • Sesja pytań uczestników Kongresu 

Paneliści: 

 • Tomasz Kwieciński, Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
 • Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych 
 • Marek Miller, Wiceprezes, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • Piotr Majerczak, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Przemysław Ostrowski, Ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu, Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
 • Tomasz Resiak, Dyrektor ds. Umów, Transprojekt Gdański 
 • Marcin Tadeusiak, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 
 • Agnieszka Zaborowska, Adwokat & założyciel, ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka 

Moderator: Jarosław Wielopolski, Prezes zarządu, Multiconsult Polska 

13:25 

Przerwa techniczna / lunch 

Wybierz sesję równoległą aby zobaczyć szczegółową agendę:

14:00 

DEBATA: Cyfryzacja procesu. Jak to działa w Polsce, a jak w innych państwach? 

 • Stan obecny procesu inwestycyjnego w Polsce: Jak wygląda obecnie proces inwestycyjny w Polsce? Jakie są główne wyzwania związane z tym procesem? Czy istnieją obecnie jakieś cyfrowe rozwiązania stosowane w polskim budownictwie? 
 • Znaczenie cyfryzacji w procesie budowlanym: Jakie korzyści mogą wynikać z cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Czy cyfryzacja może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości procesu budowlanego? 
 • Innowacje i konkurencyjność: Jak cyfryzacja może wspierać innowacje w sektorze budownictwa i zwiększać konkurencyjność firm budowlanych? Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie nowych technologii do procesu budowlanego dla przedsiębiorców i konsumentów? 
 • Przykłady z innych krajów: Jakie kroki podjęły inne kraje w celu cyfryzacji swojego procesu inwestycyjnego w budownictwie? Jakie są doświadczenia tych krajów? Czy cyfryzacja przyniosła oczekiwane rezultaty? Jakie kroki muszą być podjęte, aby Polska nadrobiła zaległości? 
 • Wykorzystanie nowych technologii w budownictwie: Jakie nowe technologie mogą być wykorzystane do cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Czy sztuczna inteligencja może być przydatna w tym kontekście i czy jest w stanie wspomóc lub zastąpić projektanta? 
 • Wyzwania związane z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce: Jakie są główne przeszkody związane z wprowadzeniem cyfryzacji w procesie budowlanym w Polsce? Jakie kroki muszą zostać podjęte, aby te wyzwania zostały pokonane? 
 • Znaczenie współpracy sektora publicznego i prywatnego: Jakie jest znaczenie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w celu skutecznej cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Jakie mogą być korzyści z partnerskiej współpracy w tym obszarze? 
 • Edukacja i szkolenia: Jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć świadomość i umiejętności związane z cyfrowymi narzędziami w budownictwie? Jakie szkolenia i programy edukacyjne mogą być pomocne w przygotowaniu pracowników do cyfrowego procesu budowlanego? 
 • Prawne i regulacyjne aspekty: Jakie zmiany prawne i regulacyjne mogą być konieczne w celu ułatwienia cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce? Jakie są obecne przepisy dotyczące cyfryzacji w budownictwie i czy są wystarczające? 
 • Bezpieczeństwo i monitorowanie: Jakie są aspekty związane z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem budowlanym, które mogą być związane z cyfryzacją procesu budowlanego? W jaki sposób cyfrowe narzędzia mogą być wykorzystane do monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy? 

Paneliści: 

 • Piotr Kubicki, Członek zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe 
 • Krzysztof Kukucki, Sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
 • Michał Latała, Zastępca dyrektora ds. BIM i GIS, Centralny Port Komunikacyjny 
 • Mikołaj Połoczański, Dyrektor ds. hydrotechnicznych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
 • Rafał Rychel, Dyrektor ds. Inwestycji, Pomorska Kolej Metropolitarna 

Moderator: Aleksander Szerner, Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM 

15:10 

DEBATA: Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne? 

 • Badania podłoża gruntowego: przepisy, bezpieczeństwo, a koszty i jakość dokumentacji 
 • Nadzór zewnętrzny w badaniach geologicznych 
 • Badania podłoża gruntowego a ryzyko inwestycyjne 
 • Wybór wykonawcy badań geologicznych: właściwe kryteria 

Paneliści: 

 • dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, Z-ca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Technologii Budowlanej 
 • Sławomir Krysiak, Wiceprezes, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego 
 • Arkadiusz Merchel, Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów 
 • dr Paweł Pietrzykowski, Ekspert branży geologicznej i geotechnicznej, Centralny Port Komunikacyjny 
 • Tomasz Skowera, Naczelnik Wydziału Gruntów, Geologii i Geotechniki, Departament Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Moderator: dr Michał Grela, Prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego 

16:20 

Zakończenie Kongresu w sesji I 

14:00 

DEBATA: Energetyka jądrowa: rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni 

 • Jak przygotować firmę do udziału w projekcie jądrowym?  
 • Rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni: Proces projektowania, planowania i budowy elektrowni jądrowych, w tym wyzwania techniczne i inżynieryjne związane z takimi projektami. Gotowość firm na udział w projekcie. 
 • Tzw. „local content”: Docelowy poziom zaangażowania krajowych/lokalnych dostawców to 50%.  Co to realnie oznacza dla sektora usług? 
 • Wymagania stawiane dostawcom: Prace związane z bezpieczeństwem nuklearnym (safety-related) oraz nie związane z bezpieczeństwem nuklearnym (non-safety-related) w kontekście standardów oraz wymagań certyfikacyjnych. Jak się przygotować? 
 • Kształcenie i rozwój kadry: Zagadnienie szkolenia, kształcenia i rozwoju kadry inżynieryjnej i technicznej związanej z energetyką jądrową, w tym zapewnienia wysokiej jakości specjalistów w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni. 
 • Konkurencyjność: Wysokie koszty początkowych inwestycji dla „nowych” firm w sektorze jądrowym. Czy to się kiedykolwiek zwróci? 
 • Projektowanie i nadzór: Co je wyróżnia w inwestycjach jądrowych? 

Paneliści: 

 • Leszek Hołda, Prezes, Bechtel Polska
 • Mirosław Kowalik, Prezes zarządu, Westinghouse Polska
 • Andrzej Sidło, Radca, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Monika Silva, Zastępca Dyrektora Generalnego, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 
 • Krzysztof Wojtkowski, Managing Engineer, ZBM 

Moderator: Wojciech Jakóbik, Redaktor naczelny, Biznes Alert 

15:10 

DEBATA: Jak kształcić i pozyskiwać nową kadrę projektową i inżynieryjną? 

 • Motywacja i zainteresowanie zawodem: Wpływ niskich zarobków na motywację młodych adeptów do wyboru kariery w branży budowlanej i inżynieryjnej oraz ich zainteresowania rozwojem zawodowym w tym obszarze 
 • Konkurencyjność na rynku pracy: Analiza konkurencyjności wynagrodzeń w branży budowlanej i inżynieryjnej w porównaniu z innymi sektorami gospodarki oraz jej wpływu na zdolność przyciągnięcia i zatrzymania młodych talentów 
 • Ścieżka kariery i rozwój zawodowy: Wpływ niskich zarobków na dostęp do wysokiej jakości szkoleń specjalistycznych oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży 
 • Wpływ na jakość pracy: Relacje między poziomem wynagrodzeń a jakością pracy projektantów i inżynierów budowlanych oraz możliwymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa i trwałości projektów budowlanych 
 • Rola instytucji rządowych i organizacji branżowych: Rola władz rządowych, instytucji edukacyjnych oraz organizacji branżowych w poprawie sytuacji materialnej i perspektyw zawodowych 
 • Zrównoważony rozwój branży: Rozważenie strategii długoterminowych mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju branży budowlanej i inżynieryjnej, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniami i warunkami pracy dla pracowników 

Paneliści: 

 • Grzegorz Czudec, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego 
 • dr inż. Krzysztof Kaczorek, Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych, Politechnika Warszawska 
 • dr hab. inż. Tomasz Piotrowski, Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Jan Styliński, Prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
 • Tomasz Szuba, Prezes zarządu, TINES Rail 

Moderator: Tomasz Siwowski, Prezes, Promost Consulting 

16:20 

Zakończenie Kongresu 

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 

Prelegenci

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Anna Oleksiewicz

Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Dariusz Klimczak

Minister, Ministerstwo Infrastruktury

Piotr Malepszak

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Maciej Lasek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Grad

Prezes zarządu, MGGP

Marek Rytlewski

Przewodniczący Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów & Prezes zarządu, Transprojekt Gdański

Jarosław Wielopolski

Prezes zarządu, Multiconsult Polska

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny, Biznes Alert

Krzysztof Wojtkowski

Managing Engineer, ZBM

Jan Styliński

Prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Tomasz Resiak

Dyrektor ds. umów, Transprojekt Gdański

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Z-ca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Technologii Budowlanej

dr Michał Grela

Prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Rafał Sobczak

Dyrektor, Biuro Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano Montażowych, Mentor

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych, Politechnika Warszawska

Marcin Tadeusiak

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Marek Miller

Wiceprezes, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Siwowski

Prezes, Promost Consulting

Monika Silva

Zastępca Dyrektora Generalnego, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Aleksander Szerner

Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM

dr Paweł Pietrzykowski

Ekspert branży geologicznej i geotechnicznej, Centralny Port Komunikacyjny

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny & wspólnik zarządzający, Jerzykowski i Wspólnicy 

Michał Latała

Zastępca dyrektora ds. BIM i GIS, Centralny Port Komunikacyjny

Grzegorz Czudec

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Tomasz Kwieciński

Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Tomasz Skowera

Naczelnik Wydziału Gruntów, Geologii i Geotechniki, Departament Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przemysław Ostrowski

Ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Arkadiusz Merchel

Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Agnieszka Zaborowska

Adwokat & założyciel, ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka

Tomasz Szuba

Prezes zarządu, TINES Rail

Rafał Rychel

Dyrektor ds. Inwestycji, Pomorska Kolej Metropolitarna

Piotr Wyborski

Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Kubicki

Członek zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Majerczak

Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Mechecki

Dyrektor Pionu Infrastruktury Towarzyszącej, Polskie Elektrownie Jądrowe

Mirosław Kowalik

Prezes zarządu, Westinghouse Polska

dr hab. inż. Tomasz Piotrowski

Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Uczestnictwo

PAKIET STANDARD

0 PLN

Uczestnictwo

Wymagana akredytacja
Udział w konferencji
Welcome Pack
Dostęp do stoisk targowych
Dostęp do prezentacji

* cena netto

O wydarzeniu:

Poprzednia edycja

W zeszłorocznej edycji wzięło udział 35 prelegentów, a partnerami kongresu zostało aż ponad 30 przedsiębiorstw – biur projektowych, kancelarii prawnych, firm budowlanych czy dostawców technologii. Podczas Kongresu poruszyliśmy takie zagadnienia, jak wyzwania związane z warunkami przetargowymi dla inżyniera i projektanta, BIM, innowacyjne rozwiązania, finansowanie i plany inwestycyjne, dostępność zasobów rynku projektantów i inżynierów czy relacje między wykonawcą a inżynierem i projektantem.

+
Wyświetleń łącznie
Łączny czas oglądania w minutach
+
Liczba uczestników w formie stacjonarnej
+
Liczba odbiorców online w czasie rzeczywistym

Kontakt

Rejestracja:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Miejsce wydarzenia:

 Centrum Nauki Kopernik

Budynek położony jest przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Lotnisko – Warszawa Okęcie – 14 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Centralna – 3 km
Dworzec kolejowy – Warszawa Powiśle – 1,6 km
Stacja II linii metra – Metro Centrum Nauki – 50 0m

Adres:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa

Organizatorzy

Obserwuj nas

Zapisz się do newslettera TOR konferencje

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby