Rafał Sobczak

Dyrektor Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych, MENTOR