dr Michał Grela

Prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego