dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Z-ca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Technologii Budowlanej