Marek Rytlewski

Prezes zarządu, Transprojekt Gdański & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów