Tomasz Kwieciński

p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad