Tomasz Skowera

Naczelnik Wydziału Gruntów, Geologii i Geotechniki, Departament Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad