Maciej Lasek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej