Rafał Rychel

Dyrektor ds. Inwestycji, Pomorska Kolej Metropolitarna