dr inż. Krzysztof Kaczorek

Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych, Politechnika Warszawska