Piotr Mechecki

Dyrektor Pionu Infrastruktury Towarzyszącej, Polskie Elektrownie Jądrowe