dr hab. inż. Tomasz Piotrowski

Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa