Jarosław Wielopolski

Prezes zarządu, Multiconsult Polska & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów