dr Paweł Pietrzykowski

Ekspert branży geologicznej i geotechnicznej, Centralny Port Komunikacyjny