Aleksander Szerner

Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM