Partnerzy :2023

Organizatorzy:

Partner merytoryczny:

Partner Platynowy:

Partner złoty:

Partner:

Paronat honorowy:

Patronat medialny:

Członkowie Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Agenda 2023:

8:00

Rejestracja

9:00

Otwarcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

9:10

Wystąpienie otwierające

 • Marcin Piwowarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury

9:30

Wystąpienie: Projektant i inżynier – dlaczego żadna inwestycja nie może się bez nich obejść?

 • Anna Oleksiewicz, Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Jarosław Krzyżanowski, Prezes zarządu, Antea Polska & Przewodniczący Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

9:45

DEBATA OTWARCIA: Dlaczego kluczowe inwestycje nie ruszają? Komu potrzebny jest projektant i inżynier?

 • Finansowanie i plany inwestycyjne
 • Kondycja branży - dostępność zasobów rynku projektantów i inżynierów. Kwalifikacje i doświadczenie kadry jako gwarant sukcesu przygotowania i nadzoru inwestycji
 • Rola projektanta w procesie przygotowania i realizacji kontraktów „buduj” i „projektuj i buduj”. Pomoc czy utrudnienie?
 • Rola inżyniera - niezależny arbiter czy „przekazujący” decyzje zamawiającego? Inżynier zewnętrzny czy przedstawiciel zamawiającego?
 • Jak wygląda dzisiaj rynek firm budowlanych? W jakich segmentach istnieją wolne moce przerobowe? Lepiej być generalnym wykonawcą czy podwykonawcą?
 • Czy projektanci są gotowi na projektowanie dróg pod kątem OZE, magazynów energii i samowystarczalności?

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes zarządu, GAZ-SYSTEM
 • Przemysław Sobiesak, Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Mikołaj Wild, Prezes zarządu, Centralny Port Komunikacyjny
 • Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Moderator: Jarosław Wielopolski, Prezes zarządu, Multiconsult Polska & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

11:00

Przerwa kawowa i networkingowa

11:30

Wystąpienie: Problemy ubezpieczeniowe i gwarancyjne dużych projektów i nadzorów w obszarze CPK, GDDKiA i PKP PLK

 • Rafał Sobczak, Dyrektor Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych, MENTOR

11:45

DEBATA STRATEGICZNA: Relacje partnerskie pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem – czy to możliwe?

 • Warunki przetargowe dla inżyniera i projektanta – wyzwania
 • Dobre praktyki przy konstruowaniu umów z zamawiającymi z różnych sektorów
 • Roszczenia inżyniera i projektanta w zakresie realizacji umów z zamawiającymi

Paneliści:

 • Arnold Bresch, Członek zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Grzegorz Dziedzina, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Krystian Fryszkowski, Prezes zarządu, Voessing Polska
 • Paweł Grad, Prezes zarządu, MGGP S.A.
 • Maciej Kajrukszto, Ekspert ds. analiz terminowych i kosztów, CAS
 • Marcin Tadeusiak, Prezes zarządu, JT
 • Agnieszka Zaborowska, Adwokat & założyciel, Zaborowska Kancelaria Adwokacka

Moderator: Marek Rytlewski, Prezes zarządu, Transprojekt Gdański & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

13:00

Przerwa kawowa i networkingowa

13:30

DEBATA: Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania

 • Wdrażanie BIM na dużą skalę
 • Dobre praktyki z innych krajów UE
 • Ramy prawne dla implementacji innowacyjnych rozwiązań, w tym BIM oraz badania geologiczne i środowiskowe
 • Przyszłość projektowania

Paneliści:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 • dr Michał Grela, Wiceprezes, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego
 • Tomasz Kwieciński, p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • dr inż. Tomasz Piotrowski, Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Mikołaj Połoczański, Dyrektor ds. hydrotechnicznych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 • Maciej Smoliński, VDC Team Manager, Skanska Central Europe
 • Jan Styliński, Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Moderator: Aleksander Szerner, Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM

14:45

Przerwa na lunch

15:15

DEBATA: Czy możliwa jest współpraca na budowie?

 • Relacje pomiędzy projektantem i wykonawcą robót budowlanych. Wady i zalety kontraktów „buduj” oraz „projektuj i buduj”
 • Relacje pomiędzy inżynierem i wykonawcą robót budowlanych: co ich dzieli?
 • Relacje pomiędzy inżynierem i wykonawcą robót budowlanych: co ich łączy?

Paneliści:

 • Wojciech Bartelski, Prezes zarządu, Tramwaje Warszawskie
 • Adam Białachowski, Prezes zarządu, B-Act
 • Andrzej Kula, Prezes zarządu, IVIA & Członek Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów
 • Michał Lempkowski, Prezes, Ekspert ds. doradztwa kontraktowego i analiz kosztowych, CCM
 • Marcin Lewandowski, Wiceprezes, Dyrektor Pionu Realizacji, NDI
 • Wiesław Nowak, Wiceprezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Piotr Skura, Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
 • Marcin Szerszeń, Członek Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Moderator: Arkadiusz Merchel, Członek zarządu, Multiconsult Polska & Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

16:30

Zamknięcie Kongresu

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Prelegenci 2023

Anna Oleksiewicz

Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Jarosław Wielopolski

Prezes zarządu, Multiconsult Polska & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Mikołaj Wild

Prezes zarządu, Centralny Port Komunikacyjny

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Jarosław Krzyżanowski

Prezes zarządu, Antea Polska & Przewodniczący Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Adam Białachowski

Prezes zarządu, B-Act

Andrzej Kula

Prezes zarządu, IVIA & Członek Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Arkadiusz Merchel

Członek zarządu, Multiconsult Polska & Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Marek Rytlewski

Prezes zarządu, Transprojekt Gdański & Członek Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Piotr Skura

Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Paweł Grad

Prezes zarządu, MGGP S.A.

dr inż. Tomasz Piotrowski

Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Aleksander Szerner

Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM

Krystian Fryszkowski

Prezes zarządu, Voessing Polska

Marcin Tadeusiak

Prezes zarządu, JT

Agnieszka Zaborowska

Adwokat & założyciel, ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka

Wojciech Bartelski

Prezes, Tramwaje Warszawskie

Maciej Kajrukszto

Ekspert ds. analiz terminowych i kosztów, CAS

Przemysław Sobiesak

Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jan Styliński

Prezes, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Wiesław Nowak

Wiceprezes zarządu, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Arnold Bresch

Członek zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Michał Lempkowski

Prezes, Ekspert ds. doradztwa kontraktowego i analiz kosztowych, CCM

Marcin Szerszeń

Członek Rady Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

Rafał Sobczak

Dyrektor Biura Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano-Montażowych, MENTOR

Grzegorz Dziedzina

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Marcin Lewandowski

Wiceprezes & Dyrektor Pionu Realizacji, NDI

Tomasz Kwieciński

p.o. Dyrektora Oddziału, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Maciej Smoliński

VDC Team Manager, Skanska Central Europe

Andrzej Kensbok

Wiceprezes zarządu, GAZ-SYSTEM
+
Wyświetleń łącznie
Łączny czas oglądania w minutach
+
Liczba uczestników w formie stacjonarnej
+
Liczba odbiorców online w czasie rzeczywistym

Kontakt:

Rejestracja:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do newslettera TOR konferencje

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby