Partnerzy :2023

Organizatorzy:

Partner merytoryczny:

Partner Platynowy:

Partner złoty:

Partner:

Paronat honorowy:

Patronat medialny:

Członkowie Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Agenda 2023:

Prelegenci 2023

Adrian Furgalski

Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Anna Oleksiewicz

Prezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Dariusz Klimczak

Minister, Ministerstwo Infrastruktury

Piotr Malepszak

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Maciej Lasek

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Paweł Grad

Prezes zarządu, MGGP

Marek Rytlewski

Przewodniczący Rady, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów & Prezes zarządu, Transprojekt Gdański

Jarosław Wielopolski

Prezes zarządu, Multiconsult Polska

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny, Biznes Alert

Krzysztof Wojtkowski

Managing Engineer, ZBM

Jan Styliński

Prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Tomasz Resiak

Dyrektor ds. umów, Transprojekt Gdański

dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB

Z-ca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Technologii Budowlanej

dr Michał Grela

Prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Rafał Sobczak

Dyrektor, Biuro Gwarancji i Ubezpieczeń Budowlano Montażowych, Mentor

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych, Politechnika Warszawska

Marcin Tadeusiak

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Marek Miller

Wiceprezes, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Siwowski

Prezes, Promost Consulting

Monika Silva

Zastępca Dyrektora Generalnego, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Aleksander Szerner

Prezes zarządu, Stowarzyszenie BIM

dr Paweł Pietrzykowski

Ekspert branży geologicznej i geotechnicznej, Centralny Port Komunikacyjny

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny & wspólnik zarządzający, Jerzykowski i Wspólnicy 

Michał Latała

Zastępca dyrektora ds. BIM i GIS, Centralny Port Komunikacyjny

Grzegorz Czudec

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Tomasz Kwieciński

Radca generalnego dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Tomasz Skowera

Naczelnik Wydziału Gruntów, Geologii i Geotechniki, Departament Technologii Budowy Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przemysław Ostrowski

Ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Arkadiusz Merchel

Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

Agnieszka Zaborowska

Adwokat & założyciel, ZABOROWSKA Kancelaria Adwokacka

Tomasz Szuba

Prezes zarządu, TINES Rail

Rafał Rychel

Dyrektor ds. Inwestycji, Pomorska Kolej Metropolitarna

Piotr Wyborski

Prezes zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Kubicki

Członek zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Majerczak

Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe

Piotr Mechecki

Dyrektor Pionu Infrastruktury Towarzyszącej, Polskie Elektrownie Jądrowe

Mirosław Kowalik

Prezes zarządu, Westinghouse Polska

dr hab. inż. Tomasz Piotrowski

Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
+
Wyświetleń łącznie
Łączny czas oglądania w minutach
+
Liczba uczestników w formie stacjonarnej
+
Liczba odbiorców online w czasie rzeczywistym

Kontakt:

Rejestracja:

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w kongresie zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Łubianka

tel: 532 851 564

email: katarzyna.lubianka@tor-wydawnictwo.pl

Partnerstwo:

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze Partnera prosimy o kontakt:

Iwona Basa

tel: 728 518 765

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

Program:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w panelu lub w charakterze Prelegenta prosimy o kontakt 

Jacek Płaza

tel: 532 851 567

email: jacek.plaza@tor-wydawnictwo.pl

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do newslettera TOR konferencje

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby