Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad