dr inż. Tomasz Piotrowski

Sekretarz, Polska Izba Inżynierów Budownictwa