Przemysław Sobiesak

Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie