Piotr Skura

Wiceprezes zarządu, Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów