Marcin Lewandowski

Wiceprezes & Dyrektor Pionu Realizacji, NDI