Grzegorz Dziedzina

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad