Andrzej Kula

Prezes zarządu, IVIA & Członek Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów